Linoleum op De Ruyter – all ships follow me

Linoleum op De Ruyter – all ships follow me

In het midden van de jaren dertig begon mijn grootvader zijn vloerenbedrijf. Als oud-marineman zocht hij het werk vooral op de Nederlandse marinewerven. In 1936 kreeg Strack Vloeren zelfs een zeer eervolle opdracht. De firma legde 3.000 vierkante meter linoleumvloer op Hr.Ms.De Ruyter. De bouw aan deze lichte kruiser startte in 1933 op de scheepswerf van Wilton-Fijenoord te Rotterdam. De tewaterlating volgde twee jaar later. Uiteindelijk, op 3 oktober 1936, werd Hr.Ms. De Ruyter in tegenwoordigheid van Koningin Wilhelmina en uitgerust met vloeren van de firma Strack in dienst gesteld. Het werkgebied van De Ruyter lag in de wateren rondom Nederlands-Indië wateren. Mijn grootvader legde op de Hr.Ms.De Ruyter hoogwaardige magnesietvloeren met daar bovenop gelijmd linoleum. De Ruyter was het Nederlandse paradepaardje. Het schip had een lengte van 170 meter, was goed bewapend en werd bemand door 437 man.

In 1942 voerde schout-bij-nacht Karel Doorman vanaf dit schip een internationaal eskader aan in de strijd tegen de Japanse vloot. Toen De Ruyter zijn aanval inzette, sprak Doorman de legendarische woorden ‘I attack. All ships follow me!’ Onze schout-bij-nacht schreef daarmee krijgsgeschiedenis.